Област Бургас е най-голямата по площ от 28-те области на България.
Намира се в Югоизточна България.

На изток тя граничи с Черно море, на запад с областите Сливен и Ямбол, на север — с областите Варна и Шумен, а на юг — с Турция.

Област Бургас заема площ 7 748,1 км2 и има население 446 066 ж. (15.03.2009[1])

Географското разположение на Бургаския регион е благоприятно за развиване на морски отдих и туризъм.
Температурите на въздуха и водата, големият брой слънчеви дни и ниската степен на валежите дават възможност за отдих на открито през четирите месеци - от юни до септември. Черно море не е замърсено за разлика от други морски басейни в Европа, водите му не са толкова солени и в тях няма опасни животински видове и растения.

В областта има термални минерални извори с различна температура и химически състав, които са важни за балнеологичния и морския туризъм.

Растителността като природна даденост създава специфичен здравословен пояс и микроклимат върху територията за отдих, което я прави обект за селски и познавателен туризъм, особено горите по реките Ропотамо и Велека, природните резервати. Горите в Странджа и Сакар планина създават благоприятни условия за ловен туризъм - един от най-доходните видове туризъм.

по материали от Уикипедия

Областна администрация Бургас     Коментари (0)