Област Велико Търново е разположена в централана северна България. Граничи с областите Русе, Търговище, Сливен, Стара Загора, Габрово, Ловеч и Плевен.
Област Велико Търново представлява уникално съчетание на богато културно-историческо наследство и красива природа.

Областта включва 10 общини - Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол.
Административният център на областта гр. Велико Търново е бил столица на Средновековната българска държава.

Област Велико Търново заема изключително благоприятно географско положение. Територията й съчетава планински, хълмист и равнинен релеф. Географското разположение на областта в Централна Северна България я прави кръстопът на важни транспортни артерии - национални и международни.

В областта работят 3 университета като ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” е вторият по големина университет в България. В Университета се обучават студенти по хуманитарни, икономически специалности и информационни технологии. Във Велико Търново се намира и Националният военен университет “Васил Левски”. В гр. Свищов се намира Стопанска Академия “Д.А. Ценов” – висше учебно заведение с изключителни традиции в подготовката на кадри с висше икономическо образование.

по материали от Уикипедия

Областна администрация Велико Търново     Коментари (0)