Област Видин е разположена в северозападния край на България. На югоизток Област Видин граничи с Област Монтана, на североизток - с Румъния, като границата преминава по река Дунав, а на запад - със Сърбия. Северната ни граница - река Дунав, обуславя възможността за преки връзки с всички страни от Дунавския басейн. Област Видин е входно - изходната врата на Република България за Европа и света.
Географското положение на областта векове наред е благоприятствало развитието й като транспортен, търговски, културен и политически център.

В Област Видин има 141 селища, от които 7 града. Административно територията на областта е разделена на 11 общини: Видин, Бойница, Брегово, Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.

по материали от Уикипедия

Областна администрация Видин     Коментари (0)