Област Търговище е разположена в Североизточна България. На север граничи с областите Русе и Разград, на изток с област Шумен, на юг със Сливен и на запад с Велико Търново. В границите си включва земи от Дунавската равнина на север и от Предбалкана на юг.

Област Търговище включва 5 общини и 196 населени места. Общините от областта са: Търговище, Омуртаг, Попово, Антоново и Опака.

Икономическото развитие на област Търговище се характеризира с различна дина­мика, но все още неблагоприятна в сравнение със средната за страната и останалите об­ласти в Североизточния район. В промишлената продукция на община Търговище водещи отрасли са: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия, търговия и ремонт на автомобили и битова техника, производство на електротехнически машини и оборудване, шивашка промишленост, дърводобивна и дървообработваща промишленост и др.

Стратегическото положение, благоприятните климатични и географски условия, богатството на природното и културното наследство са предпоставки за развитие на разнообразни алтернативни форми на туризъм, както и за развитие на доходни икономически дейности свързани с туристическия сектор.


по материали от Уикипедия

Областна администрация Търговище     Коментари (0)