Област Ямбол се намира в югоизточна България. На север граничи с Област Сливен, на запад с Област Хасково, на изток с Област Бургас, а на юг - с Турция.

Областта е разделена на 5 общини: Община Болярово, Община Елхово, Община Стралджа, Община Тунджа и Община Ямбол

Релефът е равнинно-хълмист и е зает от Среднотунджанското поречие.
Климатът в северната част на Среднотунджанското поречие е преходно континентален, а в южните части на областта преобладава континентално-средиземноморският климат.

Ямболска област като част от югоизточна България се намира едновременно близо до Стара планина и Черно море и граничи с Република Турция. Климатът и почвите са благоприятни за аграрно развитие. Работещите предприятия имат съвременни технологии и определени пазари. Това предопределя развитието на търговията, земеделието и свързаните с него производства - преработка на храни, текстил и машиностроене.

Ямболска област е богата с възможности за културно - познавателен туризъм.

по материали от Уикипедия

Областна администрация Ямбол     Коментари (0)