Димово

Област  Видин

Пощенски код: 3750
Телефонен код: 09341

Димово е град, разположен в Северозападна България. Той е административен център на община Димово, област Видин.

Град Димово се намира в северозападната част на Република България. Разположен е по течението на река Арчар, в малка котловина, заобиколена от осем дола, в долния край на която река Белщица се влива в Арчар.

Водещи отрасли в общинската икономика са търговията и услугите, селското стопанство и преработващата промишленост. Значителен дял в сектора на обслужването, който е доминиращ по отношение на заетите лица и регистрираните предприятия, заема малкият бизнес. Селското стопанство също е важен отрасъл за общината като източник на доходи и заетост. Към момента по-голямата част от обработваемата земя е заета от зърнени култури, предимно пшеница, ечемик и царевица. Благоприятните природоклиматични и почвени условия предполагат възможности за развитие на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството. Традиция има и в отглеждането на етерично – маслените и билкови култури. Над 70 вида билки и лечебни растения виреят на територията на общината, част от които с търговско значение.

В района на с. Арчар се намира археологическият обект „Рациария”, с останки от Римския град „Рациария”, който възниква в началото на първи век сл.н.е. като военен център на северната граница на провинция Мизия.

по материали от Уикипедия

Сайт на община Димово     Коментари (0)