Брезник

Област  Перник

Пощенски код: 2360
Телефонен код: 07751

Брезник е град в Западна България. Той се намира в Област Перник и е разположен в западната половина на Граовското поле.

Релефът в общината е разнообразен.
От североизток котловината граничи с Вискяр планина, а на юг и югозапад допира с Любаш и Черна гора.
Средната надморска височина е 750 м. Климата е умерено континентален с изразени температурни инверсии в долините.

Брезник е град с хилядолетна история. Той е един от първите пет български града и е основан заедно с Ниш, Пловдив, Средец и Срем. От известните ни досега макар и оскъдни исторически писмени и археологически данни се вижда, че Брезнишко има богато историческо минало. Налице са материални останки още от епохата на траките от първото хилядолетие до н.е. Интензивен живот тук е имало и през римската императорска епоха, както може да се заключи от многобройните оброчни плочки и пластични изображения, надгробни могили и монетни находища.
От епохата на Втората българска държава и османското владичество са запазени руини, църкви и манастири, повечето от които за съжаление са обезличени от времето. С интересни събития е наситена и епохата на Възраждането – от където се вижда какъв е бил животът на населението и борбите му срещу притесненията на османската власт.

по материали от Уикипедия

Официален сайт на община Брезник     Коментари (0)