Пощенски код: 7280
Телефонен код: 08314

Цар Калоян е град в Североизточна България. Той се намира в Област Разград и е в близост до град Разград. Градът е административен център на община Цар Калоян. Селото носи името Торлак до 1934, когато е преименувано на Цар Калоян. През 1951 година е преименувано на Хлебарово, а през 1981 година е обявено за град. През 1991 отново е върнато името Цар Калоян.

Градът е разположен в североизточната част на Дунавската равнина, през която тече река Торлашки Лом или Долапдере, наричана и Хлебаровска. Тя извира от село Езерче, преминава през Цар Калоян, след което се влива в река Бели Лом – източно от село Писанец.

В района са намерени следи от различни култури. Тракйски са селищните и нагробните могили. Останки от укрепление и мраморен релеф на богинята на земеделието и плодородието Церера дават сведения за живот през римското владичество. В местността Расате са открити накити, битови предмети и строителни материали, характерни за Първата българска държава. От Втората българска държава са изсечените от скалите църква и манастир и находка от сребърни монети от времето на Цар Иван Шишман. Първите писмени документи, в които се споменава за с. Торлак (старо име на Хлебарово до 1934 година), са от XV век. Основен поминък по онова време е скотовъдсвото. Впоследствие облика на града се променя като започва развитието на занаятите и търговията.

по материали от Уикипедия

    Коментари (0)