Костенец

Област  София

Пощенски код: 2030
Телефонен код: 07142

Костенец е град в Западна България. Той се намира в Софийска област на 70 км. от гр.София. Градът е административен център на община Костенец. Град Костенец е разположен в подножието на Рила планина.

Районът е бил заселен още през бронзовата и желязната епоха. През І хилядолетие пр.н.е. го населява тракийското племе беси. От края на I началото на II век територията на днешната община Костенец е била част от провинция Сердика на Римската империя.

Заселването на днешния общински център Костенец започва през 1884 г. със строежа на жп линията Белово - Вакарел, част от маршрута София - Цариград. С построяването през 1901 г. и 1907 г. на кибритена и хартиена фабрика се ускорява разширяването на селището. През 1964 г. се сливат три селища - Костенец баня, Момин проход и Момина баня, и се създава град Костенец.

Благоприятните климатични фактори, уникалното съчетание на термоминерални водни ресурси с непосредствената близост до Боровец и до столицата, наличието на природни и исторически забележителности създават предпоставки за целогодишно развитие на туризъм, отдих и спорт в община Костенец.

Тук се намират курортите Момин проход (курорт с национално значение), Вили Костенец и Пчелински бани.


по материали от Уикипедия

Официален сайт на община Костенец     Коментари (0)