Правец

Област  София

Пощенски код: 2161
Телефонен код: 07133

Правец е град в Западна България. Той се намира в Софийска област и е на 11 км. от Ботевград, по посока Етрополе. Градът е административен център на Община Правец. Град Правец се намира в малката едноименна котловина.
Община Правец е разположена в югозападните ридове на Предбалкана, територията е съчетание от специфичния релеф на средно високи хълмове и ливади, пресечени от долините на речната мрежа на р. Малък Искър.Съхранена е чиста природа със запазено разнообразие на флората и фауната.

Основни отрасли на икономиката на общината са: производство на пластмасови изделия, туризъм, местна и фуражна промишленост.
Природните условия са предпоставка за развитие на интензивно животновъдство – овцевъдство и говедовъдство и фуражопроизводство. Предпочитани култури от земеделските производители в Община Правец са: хлебна и фуражна пшеница , ечемик, овес, царевица, слънчоглед, зеленчукови култури и овощни насаждения.

по материали от Уикипедия

Официален сайт на община Правец     Коментари (0)