Своге

Област  София

Пощенски код: 2260
Телефонен код: 0726

Своге е град в Западна България. Той се намира в Софийска област и е в непосрествена близост до град София. Градът е административен център на Община Своге.

Градът е разположен в Искърското дефиле при устието на река Искрецка (Искърец). На това място се събират границите на три планини: Мала планина, Голема планина и Понор. Градът се намира на 33 км северно от София.

Историята на град Своге може да се потърси още от античността, и по точно от тракийско време и трябва да се свърже с тракийското племе Трибали, тъй като на мястото на днешния квартал Старо село се предполага, че се е намирало тракийско селище, и некропол.
През Римската епоха в пролома е съществувало селище, което е имало за цел да поддържа съществуващия римски път, минаващ от Сердика за северните провинции на Империята. В подножието на връх Грохотен /град Своге/ са намерени монети от късно римския и ранновизантийския период ІV - VІ век. Открити са и 13 укрепления, построени или поправени през същия период, които са имали за цел да спират нашествията на варварите.
От края на V век започват набезите на славяните. Един от постоянните пътища на заселването им минава през Искърския пролом към Софийското поле. Тези земи са включени в пределите на Първата Българска държава в началото на ІХ век, когато войските на хан Крум преминават оттук, за да превземат важният стратегически център Средец.
От тогава датират две от селищата, които съществуват и днес - село Искрец и село Свидня. От времето на Втората Българска държава са датирани две от църквите в общината - село Дружево и село Меча поляна /дн. Искрец/.
След падането на България под османска власт, населението в района се увеличава значително. Това е обусловено от стремежа на българите да се отдалечат от турските административни центрове. В по-голяма част от селищата по това време са регистрирани църкви, строени през ХV - ХVІ век. Защитници на местното население през този период са хайдутите, най-известни от които са поп Мартин и Вълчан войвода.
През 1871 година оттук минава Апостола на свободата - Васил Левски. Той пристигнал тук със задача да основе революционен комитет.
След Освобождението на България, Свогенският район е сравнително изостанал в икономическо отношение. Основното занимание на населението е примитивното земеделие, животновъдство и дърводобив. В края на ХІХ век е прокарана жп линията София - Роман. Своге става гара и около нея се образува събран тип селище, което в миналото е било разпокъсано.

Като природни забележителности в общината се открояват живописните картини на Искърското дефиле. Интересен природен обект е връх Грохотен - 1045 м. надморска височина. Районът е традиционна територия на масовия, катерачния, ловния, екстремния и пещерния туризъм. Има известни туристически хижи и ловни домове . Тук се намира и така наречената "Вазова пътека", носеща името на патриарха на българската литература Иван Вазов, които е създал част от творчеството си тук. Най-посещаваните от алпинистите пещери са "Темната дупка" край Лакатник и "Елата" край Бов.

по материали от Уикипедия

Сайт на община Своге     Коментари (0)