Пощенски код: 2040
Телефонен код: 07120

Долна баня е град в Западна България. Той се намира в Софийска област и е в близост до град Костенец и село Радуил. Градът е център и единствено населено място в Община Долна баня.

Градът е разположен в живописната Долнобанска котловина, край десния бряг на река Марица. На юг се загражда от северните склонове на Рила, а на север опира в подножието на Черни рид, дял от Средна гора.

Климатът е умереноконтинентален. Мекият планински климат, чистият въздух и наличието на топли минерални извори са превърнали селището в курорт. На територията на общината няма крупни промишлени предприятия, които да замърсяват околната среда.
Венетица, Юрта и Койчовец са трите селища, образували в миналото при сливането си село Баня, а от втората половина на 19 в. преименувани в "Долна баня".

Структуроопределящи направления в развитието на общината са туризмът, селското стопанство и промишлеността.

Промишлеността е представена основно от неголеми предприятия, свързани с хранително-вкусовия отрасъл, дърводобива, дървопреработването, производството на мебели и шивашки изделия.


по материали от Уикипедия

    Коментари (0)