Пощенски код: 7800
Телефонен код: 0608

Попово е град в Североизточна България. Той се намира в Област Търговище и е втори по големина в областта след Търговище. Градът е административен център на община Попово.
Градът е разположен амфитеатрално по дължината на Поповска река (Поповски Лом или Калакоч дере) върху двата срещуположни хълма и в самата долина.
Попово има благоприятно географско разположение спрямо главните транспортни коридори на страната. Намира в средата на един триъгълник, затворен от първокласните пътища 5 (Европейски път E85, Велико Търново – Русе), 2 (Европейски път E70, Варна - Шумен – Русе) и 4 (Европейски път E772, Велико Търново - Търговище – Шумен – Варна). Най-близката държавна граница до града е северната, на 77 километра, при град Русе.

Южно от града, между Попово и квартал Сеячи, преминава железопътната линия София - Варна. Железопътна гара Попово се обслужва от всички влакове.
по материали от Уикипедия

Официален сайт на община Попово     Коментари (0)