Ямбол

Област  Ямбол

Пощенски код: 8600
Телефонен код: 046

Ямбол е град в България. Той е административен център на Област Ямбол, както и център и единствено населено място на Община Ямбол.

Разположен е на двата бряга на река Тунджа. Намира се на 77 км от Черно море и южно от магистралата София — Бургас. Градът е бил известен под името Диосполис, Дамполис, Дъбилин и накрая Ямбол.

Плодородните земи по долината на реката са били заселени още от най-дълбока древност.Свидетелство за това са откритите повече от 30 селищни могили в района, сред които добре проучени са тази в с. Веселиново, Рачева и Марчева могили, датирани от периода на неолита (6000-4000 г. пр. н. е.), енеолита (4000-2700 г. пр. н. е.) и бронзовата епоха (2700-900 г. пр. н. е.).
Историята на град Ямбол започва още преди създаването на българската държава. През 293 година император Диоклециан предприема пътуване по тези земи. В началото на месец май той бил в Одрин, откъдето тръгнал за Стара Загора, Пловдив и София. Пътят на императора минавал точно през мястото, където сега се намира Ямбол и където вероятно е имало някакво малко селище. Императорът бил удивен от плодородните земи, от красивата природа, от добрите условия за живот и решил, че на това място трябва да има град.
През многогодишната си история, град Ямбол се назовавал с различни имена: Диосполис, Дамполис, Дямполис, Дианполис, Хиамполис, Гренбоел*, Динибули, Дъбилин, Дубилин, Диамболи, Янболу, Ямболъ, Янболи, Ямболи и накрая сегашното му име — Ямбол.

Градът е един от първите на Балканите, който оказва силна съпротива на турците и бива превзет през 1373 г. след продължителна обсада. Част от впечатляващите крепостни стени и кули на средновековния Ямбол са съхранени и до днес.

От периода на османското робство в града са запазени два великолепни архитектурни паметника от 15 век: Безистенът, който е единственият в България добре запазен покрит пазар, и османският храм Ески джамия.

по материали от Уикипедия

снимка 
yambol6.jpg
снимка 
yambol2.jpg
снимка 
yambol4.jpg
снимка 
yambol3.jpg
снимка 
yambol1.jpg
снимка 
yambol.jpg
снимка 
yambol5.jpg

Официален сайт на община Ямбол     Коментари (0)